Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Gränslöst lärande i Silverdal


I Silverdals utbildningspark ska lärandet hänga ihop fran förskola till forskning.
Foto: Anders Rolfsson.

I augusti 2006 öppnar förskoleklass och grundskola i Silverdals utbildningspark. 2007 öppnar gymnasieskolan.

Silverdals utbildningspark är en ny typ av skola där man ska satsa på samarbete med lärosäten och företag.

Silverdals utbildningspark ska ligga i den rosa, åttkantiga fastighet som heter Herrgården 1 i Silverdal. Kommunen kommer att få tillgång till lokalerna vid årsskiftet.

Köerna till både skolan och förskoleklassen är nu öppna och det går bra att söka plats. Just nu står totalt 84 barn i kön till Silverdal för 2006, därav 20 förskolebarn. Inför 2007 står 40 barn i kö till förskoleklass. Fram till 2013 står 205 barn i kö.

Förskolan beräknas starta i april och kommer att ligga i bottenvåningen på byggnaden.

Sollentuna kommun håller just nu på att rekrytera en utbildningschef och annan personal till den nya utbildningsparken.
– Vi hoppas kunna hitta en eldsjäl som kan förverkliga idén med Silverdals utbildningspark. Själva idén som vi arbetar efter är det gränslösa lärandet, som utgår från eleven. Lärandet ska också hänga ihop från förskola till forskning, säger Maria Stockhaus (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Sollentunaelever har förtur till skolan, men elever från andra kommuner är också välkomna att söka plats.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61