Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun


Ungdomsgården Blå rummet på Malmvägen efter höstens ombyggnad i samarbete med Roomservice. Fryshuset menar att det är ett bra exempel på hur ett framtida arbetsmarknadsprojekt kan se ut.

Malmvägen Makeover ska ge ungdomar jobb

En del av Malmvägen Makeover är ett arbetsmarknadsprojekt vars målsättning är att hjälpa unga arbetslösa sollentunabor på Malmvägen att komma in på arbetsmarknaden. Metoden för arbetet är individuellt anpassad coachning där fokus ligger på att finna varje persons starka sidor för att sedan utifrån dessa hitta lämpliga praktik- eller lärlingsplatser.

Fryshuset har varit engagerade i Malmvägen Makeover från början och projektledare Ingemar Lundh förklarar att de arbetar med flera olika spår, men att det för tillfället handlar mer om höga ambitioner än konkreta resultat.
– Vi försöker få ihop ett arbetsmarknadsprojekt där målet är att skapa hopp för de ungdomar som drar omkring, säger han.
Det som begränsar arbetsmarknadsprojektet nu är de ekonomiska aspekterna.
– Det som händer för närvarande är att Fryshuset, som står för projektplaneringen, letar finansiärer. De har kontakt med länsarbetsnämnden och Ungdomsstyrelsen, säger Lars Keski-Säppälä på plan- och fastighetsenheten i Sollentuna kommun.

Hjälpvilliga aktörer
Ingemar Lundh poängterar hur Roomservice är ett bra exempel på hur ett arbetsmarknadsprojekt kan genomföras.
– Antagligen kommer vi att börja med ett byggprojekt, eftersom vi har bra kontakter nu efter att Roomservice spelade in dokumentären av ombyggnaden av ungdomsgården på Malmvägen. Jag kan tänka mig att ett första projekt kan komma att se ut ungefär så, men utan tv-kameror. Efter det kommer vi att gå över även till andra branscher.
Flera olika aktörer är villiga att hjälpa till i arbetsmarknadsprojektet, som till exempel brandkåren, Röda korset och Rotary. Ingemar ser gärna att projektet även integreras i olika föreningar i kommunen, såsom kanotklubbar eller idrottsföreningar.
– Förhoppningen är att föreningarna ska kunna värva nya medlemmar bland dessa ungdomar som tidigare inte varit så engagerade.

Goda förebilder
Vikten av att ha goda förebilder när man genomför ett arbetsmarknadsprojekt är något som Ingemar Lundh betonar.
– Det blev tydligt under inspelningen med Roomservice att Johnnie och Mattias är på riktigt. De är inte några skådespelare, utan de gillade verkligen ungdomarna.
Han berättar om en pappa till en av dem som var med i satsningen på Malmvägen. Tidigare hade hans son alltid gått och lagt sig för sent och sovit långt in på följande dag. Det var något som ändrades när han fick möjlighet att vara med i programmet.
– Pappan berättade hur sonen gick upp tidigt och kom hem sent alldeles trött och sliten, men jätteglad. Det var så roligt att höra, berättar Ingemar.
Under våren när programmen sänds kommer det förmodligen att bli en otrolig fokusering kring Malmvägen.
– Antagligen kommer de ungdomarna som varit med att bli kändisar och föredömen i området och det ska bli jätteroligt att se, säger Ingemar.

Engagemang hos deltagarna
Meningen med projektet är att höja självkänslan hos ungdomarna, men för att kunna göra en skillnad på Malmvägen krävs engagemang hos deltagarna.
– Det har genomförts en undersökning som visar att i de områden där engagemanget är stort är kriminaliteten låg. Vi vill engagera dem som bor i området, för vi måste ständigt utgå från vad de vill, förklarar Ingemar.
En grupp som har hög prioritet är kvinnorna i området. Frågan är vilka behov de har och vad de vill göra.
– Vill de att det ska ordnas en möteslokal eller vill de utbilda sig? frågar sig Ingemar, men framhäver samtidigt att insatserna måste utgå från dem så att önskningarna till förändringen kommer inifrån.
– Vår uppgift är att möjliggöra deras önskningar, avslutar han.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61