Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Många vill omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt

Hyresgästerna hos Sollentunahem har i hög grad nappat på idén att omvandla sina hyresrätter till bostadsrätter.

I början av december behandlar fullmäktige ett ägardirektiv till AB Sollentunahem som bland annat tar upp hur bolaget ska hantera förfrågningar angående köp av fastigheter från bostadsrättsföreningarna och principer för prissättningen.


Torbjörn Rosdahl (m) och Freddie Lundqvist (s) har olika åsikter om omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätt. Foto: Peter Holstad.

I mitten av november hade cirka 30 föreningar bildats, enligt kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m).

Vägen till att de därefter verkligen blir reella bostadsrättsföreningar är lång. Att minst två tredjedelar av hyresgästerna i fastigheten är med i bildandet av en bostadsrättsförening är numera ett grundkrav.

Föreningen ska sedan göra ekonomiska kalkyler och därefter måste länsstyrelsen godkänna föreningen. Säger länsstyrelsen nej går det att överklaga till Boverket men säger även Boverket nej är det oåterkalleligen stopp.

Ett omyndigförklarande
– Det är tråkigt och samtidigt ett omyndigförklarande av det kommunala självstyret att regeringen införde den så kallade stopplagen år 2002. Lagen innebär att många som önskar ombilda sina hyresrätter inte kommer att få göra det, inte bara i Sollentuna utan i hela landet, säger Torbjörn Rosdahl och fortsätter:
– Självklart kommer åtskilliga att bli besvikna när deras önskan att få äga sitt eget boende förbjuds av staten.

Kritiken mot ombildningsprojektet av Sollentunahems hyresrätter har varit stark från socialdemokraterna och Freddie Lundqvist (s) har tidigare kritiserat kostnaderna för informationskampanjen. I ett pressmeddelande gick han nyligen ut och ondgjorde sig över den borgerliga majoritetens förslag till nya ägardirektiv för Sollentunahem som enligt honom är alltför fördelaktiga för dem som vill bilda en bostadsrättsförening.

Bijan Fahimi, som är vd för Veritas communication AB som fram till 15 december sköter informationen till hyresgästerna och ger råd och stöd per telefon, är mer positiv.
– Det har gått extremt bra hittills. Telefonjouren har fått minst tusen samtal och på de fyra informationsmöten vi haft har de flesta frågor gällt det konkreta förfarandet att bilda en bostadsrättsförening. Inte om eller varför, säger Bijan Fahimi.

De bostadsrättsföreningar som bildats och håller på att bildas har en ganska jämn geografisk spridning enligt Bijan. I Edsberg verkar dock intresset störst med Tureberg på sista plats med en bildad förening och med tre på gång.

Vad säger ”stopplagen”?
Lagen om allmännyttiga bostadsföretag innebär att allmännyttan måste ha länsstyrelsens tillstånd att omvandla lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Lagen infördes 2002 för att skydda bruksvärdessystemet, som ligger till grund för hyressättning. Avsikten med bruksvärdessystemet är att värden inte ska kunna höja hyran alltför mycket i områden med bostadsbrist. När hyran fastställs för en privat lägenhet ska dess värde jämföras med en likvärdig lägenhet i allmännyttan. Om det då inte finns några, eller för få, lägenheter inom allmännyttan att jämföra med, får allmännyttans hyressättning inget genomslag.
– Om man exempelvis säljer ut 50 lägenheter på 90 kvadratmeter i ett område måste man se om allmännyttan har kvar tillräckligt antal likvärdiga lägenheter. Man jämför t.ex. standard, storlek, läget på orten och närhet till kommunikationer. Det finns ingen tumregel för hur många lägenheter som kan säljas ut i en kommun eller ett bostadsområde, utan man får titta på helheten och därefter göra en bedömning. Det vore ansvarslöst att gissa hur många lägenheter i Sollentuna som får tillstånd att ombildas, säger Maria Hullman, på länsstyrelsens bostadsenhet.

Sedan stopplagen trädde i kraft har länsstyrelsen i Stockholms län fattat beslut angående ombildning av 4 558 lägenheter. Av dessa har 1938 ansökningar bifallits medan 2620 avslagits. Antalet bifall och avslag varierar kraftigt mellan de kommuner som ansökt. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket. Boverkets beslut kan inte överklagas.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61