Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ändrade intagningsregler för den kommunala grundskolan

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat ändra intagningsreglerna för den kommunala grundskolan. Enligt de nya reglerna får föräldrar välja maximalt tre kommunala skolor per år. Till och med den 1 mars det år som ansökan gäller kan vårdnadshavare ändra rangordningen av sina val utan att ködatumet ändras.

De som gjort färre än tre val och gör ytterligare val får ett aktuellt ködatum för det tillkommande valet. Vid intagning till förskoleklass ska kötid gälla före ålder.


Notiser
Ombyggnad i Rudbecksskolan
Integrationsdag den 15 mars 2006
Årets skola och årets förskola
Ändrade intagningsregler för den kommunala grundskolan
Ordförande avgår
Miljöalmanacka 2006 med motiv från 60- och 70-talen
Haparanda ungdomskommun 2005
Dags för slalomskola
Kommunen och ideella sektorn
Utgrävning i Tureberg

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61