Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Årets skola och årets förskola

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att utse Årets förskola och Årets skola 2006 istället för Årets rektor och Årets förskolechef. I Sollentuna utvärderas skol- och förskoleverksamheten löpande på olika sätt. Ett instrument i kvalitetssäkringsarbetet är den kundenkät som gjordes i samarbete med sex andra kommuner för första gången våren 2005.

Meningen är att man nu ska kunna jämföra kundenkäterna från år till år och då kunna se vilken skola, eller förskola, som lyckats bäst med att utveckla sin verksamhet utifrån de tre målområden som finns.

Första gången en jämförelse kan göras blir våren 2006 då enkäten görs för andra gången. Den enhet som uppvisar störst positiv skillnad mellan sina enkätresultat från 2005 respektive 2006 får utmärkelsen.


Notiser
Ombyggnad i Rudbecksskolan
Integrationsdag den 15 mars 2006
Årets skola och årets förskola
Ändrade intagningsregler för den kommunala grundskolan
Ordförande avgår
Miljöalmanacka 2006 med motiv från 60- och 70-talen
Haparanda ungdomskommun 2005
Dags för slalomskola
Kommunen och ideella sektorn
Utgrävning i Tureberg

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61