Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Integrationsdag den 15 mars 2006

Integrations- och demokratinämnden har fastställt datumet för integrationsdagen till den 15 mars 2006. Tidigareläggningen av dagen beror på att det är valår. Man beslutade att bjuda in fem talare; Marit Paulsen, Ebba Lindsö, Mats Svegfors, Göran Greider och Dilsa Demirbag-Sten. Konferensen kommer att äga rum på Bergendals kurs- och konferensgård.


Notiser
Ombyggnad i Rudbecksskolan
Integrationsdag den 15 mars 2006
Årets skola och årets förskola
Ändrade intagningsregler för den kommunala grundskolan
Ordförande avgår
Miljöalmanacka 2006 med motiv från 60- och 70-talen
Haparanda ungdomskommun 2005
Dags för slalomskola
Kommunen och ideella sektorn
Utgrävning i Tureberg

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61