Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kommunen och ideella sektorn

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för samarbetet med den ideella sektorn. Enligt de nya reglerna ska samarbetet ske inom verksamhetsområden som har anknytning till kommunens område och bara med demokratiskt uppbyggda organisationer. Kommunen ska inte samarbeta med organisationer som uppmuntrar missbruk av olika droger eller diskriminering av olika slag. Enligt riktlinjerna ska samarbetet mellan kommunen och en organisation vara beslutat av kommunstyrelsen eller annan nämnd.


Notiser
Ombyggnad i Rudbecksskolan
Integrationsdag den 15 mars 2006
Årets skola och årets förskola
Ändrade intagningsregler för den kommunala grundskolan
Ordförande avgår
Miljöalmanacka 2006 med motiv från 60- och 70-talen
Haparanda ungdomskommun 2005
Dags för slalomskola
Kommunen och ideella sektorn
Utgrävning i Tureberg

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61