Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ombyggnad i Rudbecksskolan

Kommunstyrelsen har beslutat att anta ett anbud om renovering och lokalanpassningar i Rudbecksskolan till en kostnad om högst 8,66 miljoner kronor.

Bakgrunden är bland annat att kulturskolan behöver nya lokaler i och med att Turebergsskolan rivs. För att kunna etablera kulturskolans verksamhet och del av Gärdesskolans verksamhet i Rudbecksskolan, krävs renoveringar och lokalanpassningar på cirka 2000 m². Arbetet omfattar bland annat ombyggnads- och ventilationsarbeten. Byggtiden beräknas till cirka 7 månader.


Notiser
Ombyggnad i Rudbecksskolan
Integrationsdag den 15 mars 2006
Årets skola och årets förskola
Ändrade intagningsregler för den kommunala grundskolan
Ordförande avgår
Miljöalmanacka 2006 med motiv från 60- och 70-talen
Haparanda ungdomskommun 2005
Dags för slalomskola
Kommunen och ideella sektorn
Utgrävning i Tureberg

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61