Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Utgrävning i Tureberg

Längs Bygdevägen mittemot Konsum i Tureberg utför arkeologer från Stockholms läns museum utgrävningar av cirka 800 kvadratmeter mark. Anledningen till undersökningen är att kulturminneslagen säger att byggherren måste bekosta en utgrävning om det finns fornlämningar där man vill bygga. Här ligger resterna av ett hus på ungefär 12 kvadratmeter som kan vara ifrån 300-talet före Kristus, det vill säga äldre järnålder.

Normalt sett utför inte arkeologerna utgrävningar efter den 15 november, men nu blev det bråttom eftersom kommunen vill använda marken att bygga på. Att utgrävningarna utförs så sent på året innebär att arbetet inte går helt problemfritt till.
– Det är problematiskt att det är så korta dagar. Efter klockan 15 är det för mörkt för att arbeta. Dessutom ställer kylan till en del problem, till exempel kan vi inte vattensålla nu, eftersom vattnet fryser. Så jag skulle vara gladare om det vore sommar, säger Lars Andersson, arkeolog vid Stockholms läns museum.


Notiser
Ombyggnad i Rudbecksskolan
Integrationsdag den 15 mars 2006
Årets skola och årets förskola
Ändrade intagningsregler för den kommunala grundskolan
Ordförande avgår
Miljöalmanacka 2006 med motiv från 60- och 70-talen
Haparanda ungdomskommun 2005
Dags för slalomskola
Kommunen och ideella sektorn
Utgrävning i Tureberg

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61