Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Utmärkelser från Kultur och fritid 2005

Sollentuna kommuns stipendier, initiativtagarpremier och diplom till personer som gjort lovvärda insatser delas ut vid kultur- och fritidsnämndens årliga stipendieutdelning på Edsbergs slott den 15 december 2005.

Peter Göthberg, IFK Sollentuna, 5 000 kronor. Peter tilldelas stipendiet för sitt stora engagemang för barn- och ungdomsfotboll.

Annette Karmitsa, Sollentuna Filadelfiaförsamling, 5 000 kronor. Annette får ta emot stipendiet för 20-års engagerat arbete med barn och ungdomar inom Sollentuna Filadelfiaförsamling.

Hans Andersson och Mikael Erdtman, Sollentuna Hockey Clubs hockeyfritids, 5 000 kronor vardera. För engagemanget och arbetet med att ha startat Sollentuna Hockey Clubs hockeyfritids.

Anders Ahlberg, Sollentuna Rotaryklubb, diplom. För arbetet med utdelning av ”drogsnurran” till alla föräldrar med barn i årskurs 6. Snurran innehåller fakta som kan användas i det förebyggande arbetet mot droger.

Karin Saxén, Överby Hästsportförening, diplom. För strålande tävlingsinsatser i distriktsmästerskapet i dressyr för lektionshästar samt för brinnande ideella engagemang inom Överby Hästsportförening.

Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet, diplom. För en stor ideell arbetsinsats och ett trevligt mottagande av ett stort antal människor på söndagarna vid Naturcaféet på Järvafältet.

Aleksandra Czarnecki Plaude, musiker, dansare och koreograf, 18 000 kronor. Aleksandra har arbetat som rörelse- och rytmikpedagog vid Teaterhögskolan samt medverkat i en rad konstnärliga projekt som skådespelare, pianist, koreograf och dansare. Stipendiet sökte hon för att genomföra projektet ”Normo-Mania” där hon är konstnärlig ledare.

Maia Hirasawa, sångerska, kompositör och textförfattare, 18 000 kronor. Maia ingår i tre musikgrupper som frilansande sångerska, gitarrist, kompositör och textförfattare. Hon satsar också på ett soloprojekt, Maia’s case, och sökte stipendiet för att på heltid kunna utveckla sin sång och sitt låtskrivande.

Fredrik Thisner, släkten Rudbecks stipendium, 10 000 kronor. Fredrik är doktorand vid historiska institutionen, Uppsala universitet och skriver en avhandling med arbetsnamnet ”Gentlemannaklubben på trakten”. Han har studerat Thure Gustaf Rudbecks omfattande bouppteckningsmaterial som finns i Sollentuna kommunarkiv. Fredrik sökte stipendiet för att finansiera den sista månaden av avhandlingsarbetet.

Helen Tak, Boris Kunos stipendium, 10 000 kronor. Helen är fotograf med kandidatexamen från Högskolan för fotografi och film i Göteborg. Genom fotografier och en kortfilm ska Helen Tak dokumentera Sollentuna av idag, vardagliga miljöer och händelser, från det lilla perspektivet till det stora.

Wilhelm von Essen, Sofiapriset. För viktiga insatser och stort engagemang i Sollentunas kulturliv under en lång rad år. Med föreningen ”Stallbackens vänner” och Duvslaget som bas har han lyft fram Edsbergs slottspark och Stallbacken som en unik plats för kulturell fritid.

Mats Rodius, Sofiapriset. För insatser inom Sollentunas musikliv som musiker och kompositör och för produktion av ett flertal CD-skivor med framstående musiker, där hela avkastningen gått till välgörande ändamål.

Ragn-Sells AB, byggnadsvårdsdiplomet. För ombyggnation av gården Väderholmens ekonomibyggnader. Av de enkla uthusen från början av 1900-talet har moderna kontorslokaler skapats. Dessa bidrar till att gården är en levande kulturmiljö.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61