Nr 8, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun


Pellets kommer från träindustrin.

Värm ditt hus med pellets

Att spara energi är ett hyperaktuellt ämne nu när både priset på olja och el står som högst. Under hösten har kommunen bjudit in småhusägare till två energirådgivningskvällar. Pellets var temat under det senaste mötet.

På gården utanför samlingslokalen vid Hertig Karls friskola i Rotebro förevisades en pelletsbrännare från tillverkaren Blue Flame. Dess låga lyste med ett fladdrande sken hela kvällen och från en behållare skruvades pelletsen långsamt fram till själva brännaren.

Pellets tillverkade av avfall från sågverk och träindustri har under det senaste årtiondet i allt högre grad blivit ett alternativ till de traditionella energiformerna. Dess låga pris samt miljövänlighet var två skäl att använda pellets som framfördes under mötet av energirådgivarna Hans Isaksson och Lars-Olof Södergren. I den jämförelse de redovisade släppte en traditionell vedpanna ut 270 kg tjära per år medan en pelletsbrännare endast 1/2 kg tjära och priset för pellets per kWh var hälften av priset för olja eller el.

Säckträning
Inne i möteslokalen visade Fredrik Hultin, som är byggnadsinspektör i Sollentuna, bilder på hur det ser ut i hans källare där han konverterat en gammal oljepanna från 1977 till en med pelletsbrännare.
– I stället för att gå på gym ägnar jag nu för tiden någon timme var fjortonde dag till att bära 16 kg tunga pelletssäckar, berättade Fredrik Hultin.

Ett bättre alternativ till att bära säckar är att bygga en tillräckligt stor behållare (6–7 kubikmeter) så att pelletsleverantören går med på att leverera pellets med tankbil och sedan blåsa in dem via ett rör till behållaren i husen.
– Behöver man sota skorstenen oftare?, frågade Bengt Pettersson boende i Tureberg.
Jovisst är det så svarade Lars-Olof Södergren. Samtidigt framhöll han en mängd fördelar som fås om man köper en helt ny pelletspanna i stället för att bygga om sin gamla oljepanna för pelletsförbränning.
– De är förvisso rätt dyra men deras utseende påminner om moderna kylskåp. De har en väldigt hög verkningsgrad på cirka 85–90 procent och man får mindre aska, sa Lars-Olof Södergren.

Beskattas inte
Eftersom det låga priset på pellets delvis beror på att ingen energiskatt tas ut (endast moms) kom frågan upp om inte pellets när som helst skulle kunna påföras skatt. Då skulle ju den ekonomiska fördelen med dem försvinna. Fredrik Hultin tror inte att regeringen de närmaste 15 åren kommer att införa energiskatt på pellets.
– Mona Sahlin har sagt att vi kommer att fasa ut oljan till uppvärmning av småhus fram till år 2020 så innan dess tror jag inte att de kommer att beskatta pellets, sa Fredrik Hultin.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61