Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

36 föreningar bildade

Sollentunahem har tagit fram ett flödesschema för hur arbetet med ombildningen ska gå till. Anledningen är att det varit många diskussioner i olika instanser om hur intresseanmälningarna för ombildning ska hanteras och i vilken omfattning och på vilka villkor det ska ske.
– Nu kan vi sätta igång att arbeta på allvar, säger Ulf Wedlund på Sollentunahem.

36 föreningar
Just nu finns 36 bildade bostadsrättsföreningar inom Sollentunahems lägenhetsbestånd. Några av dem började arbeta med ombildningsfrågor redan innan den informationskampanj till hyresgästerna som drogs igång i höstas. Föreningen Skeden 1 i Skälby bildades redan 2003, men fick i slutet på förra året avslag från länsstyrelsen på sin ansökan om att ombilda lägenheterna.

De kvarvarande 35 föreningarna och samtliga boende i de hus som föreslås ombildas kommer nu att kallas till möte. Först ut är Kummelbyrunan i Helenelund, Vasa i Rotebro och Nattvakten i Norrviken. Här ska hyresgästerna få en första information om vad det kan kosta att ombilda.
– Vi har försökt att ta fram ett cirkapris för köpet av lägenheterna och vi har också tittat en del på vad olika separationsåtgärder kan kosta. Separationsåtgärder kan till exempel vara att man måste bygga en ny tvättstuga eller fjärrvärmecentral för de hyresgäster som idag delar detta med hyresgästerna i det hus som ska ombildas till bostadsrätt. Det kan också handla om lantmäteriåtgärder, om det till exempel är nödvändigt att stycka av tomten, berättar Ulf Wedlund.

Djuplodande undersökning
Efter mötet måste föreningen i ett brev intyga att två tredjedelar av de boende i fastigheten fortfarande är intresserade av att köpa sin lägenhet. Om så är fallet gör Sollentunahem en mer djuplodande undersökning och värdering med externa konsulter som kopplas in för värdering och för att bättre undersöka vad eventuella separationsåtgärder kan kosta.

Därefter görs en ekonomisk analys och föreningen får så småningom ett villkorat köpeavtal. När avtalet är påskrivet prövas det av länsstyrelsen. Säger länsstyrelsen nej med hänvisning till den så kallade stopplagen kan man överklaga till Boverket, vars beslut inte går att överklaga.
– Jag har ingen egen erfarenhet av processen att ombilda till bostadsrätt, men jag vet genom andra att det kan ta några år innan ombildningen är helt klar, säger Ulf Wedlund.

Bildade bostadsrättsföreningar
Listan redovisar bostadsrättsföreningens namn, fastighetens/fastigheternas adress, samt antalet lägenheter som ingår.
 1. Skeden, Skälbyv. 2-16. 72 lgh.
 2. Kummelbyrunan, Kummelbyv.1H-1K. 19 lgh.
 3. Vasa, Vasav.2-134. 124 lgh.
 4. Nattvakten, Vespergr. 1-27, 33-115, 2-48, Nattvardsgr. 1-39, 2-20, Ottesångsgr.1-25, 2-8. 126 lgh.
 5. Ekvatorn 3, Drevkarlsstigen 2. 109-111 lgh.
 6. Annero, Skinnaråsv. 5-13, Annerov. 8- 10. 140 lgh.
 7. Trollglansen 1,Malmv. 51-53. 57-58 lgh.
 8. Ekvatorn 2, Drevkarlsstigen 1. 101 lgh.
 9. Esset 5, Ribbings v. 15-27. 60 lgh.
 10. Grusgropen, Stupv. 23-49. 134 lgh.
 11. Tangenten 1,Bygat. 2-18. 54 lgh.
 12. Esset 1, Ribbings v. 71-83. 61 lgh.
 13. Härden, Pilv. 22-46. 117-120 lgh.
 14. Esplanaden 3, Armborstv. 6-12. 103 lgh.
 15. Pillunden, Hyran 2, Pilv. 48-70. 120 lgh.
 16. Skopan 1, Skälbyv. 18A-B. 15 lgh.
 17. Ekvatorn 4, Drevkarlsstigen 4. 92 lgh.
 18. Minervahagen, Minervav. 2A-B, 4A- B, 6A-B, 8C-D, Häggviksv. 6A-B, 8A- B, Sänkhagsv. 1A-C, 3A-D. 133 lgh.
 19. Vindsslottet, Stupv. 11-21. 83 lgh.
 20. Häggviken, Häggviksv.12-16. Spettet 4, Studiev. 2-16, Svartbäcksv. 2. Häggviksvägen18. 141 lgh.
 21. Klasro, Klasrov. 35-45.198 lgh.
 22. Esset 3, Ribbings v.43-55. 61 lgh.
 23. Ekorren, Skyttev. 5-17. 62 lgh.
 24. Tenoren 1, Byg. 38-60. 72 lgh.
 25. Ekvatorn 1, Drevkarlsst.3. 105 lgh.
 26. Hoppet 1, Svalg. 1-29. 166 lgh.
 27. Eklövet 1, Skyttev. 19-23. 29 lgh.
 28. Ritaren 22, Sturev. 12A-24B. 14 lgh.
 29. Kärleksbacken, Amorgr. mfl. 106 lgh.
 30. Tegelröken, Rusthållarev.1-2, 4. 39 lgh.
 31. Eklövet 2, Skyttev. 25. 40 lgh,
 32. Hoppet 32, Lantgårdsv. 6-150 samt 87-119. 86 lgh.
 33. Lunden, Pilv. 72-94.120 lgh.
 34. Hyresgästen 1, Stupv. 65-83.140 lgh.
 35. Väsjön, Ribbingsv. 29-41. 54 lgh.
 36. Tolvan, Malmv. 12 A-C. 72 lgh.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61