Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Hillevi Engström (m), ny styrelseordförande i Sollentunahem

En viktig fråga för Sollentunahem i år är bland annat ombildningen av hyreslägenheter till bostadsrätter. 36 föreningar har bildats inom bolagets lägenhetsbestånd.
– Det är glädjande att så många är intresserade av att köpa sin bostad och vi ska hantera alla ansökningar på ett bra sätt. Sedan får vi se hur många ombildningar det blir i slutändan. Det är också viktigt att ombildningen inte innebär något negativt för dem som vill fortsätta vara hyresgäster, säger Hillevi Engström och fortsätter:
– Pengarna från försäljningen kommer att gå in i bolaget och med hjälp av dem kan vi bygga nya lägenheter.

Hillevi Engström har också en idé om vad man skulle kunna göra med huset på Ribbings väg 91 i Edsberg,äldreboendet Ribbings backe. Till hösten beräknas det nya äldreboendet stå klart och Hillevi Engström menar att det gamla huset kunde omvandlas till billiga hyreslägenheter med enkel standard för t. ex. studenter eller andra ungdomar.
– Jag ska driva på frågan om att utreda om det går att göra, säger hon.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61