Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Inspira bästa arbetsplatsen i Sverige

Inspira förskolor och skolor har vunnit utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats. Tjänstepensionsföretaget Alecta delar ut priset en gång per år och enligt deras jury har Inspira lyckats väl med engagerat ledarskap och engagerade medarbetare i kombination med förebyggande verksamhet, långsiktigt tänkande och lönsamhetstänkande.


– Lena Alleklev Edman, Marita Andersson, Lisbeth Boalt och Susanne Stranger ser fram emot att fira utmärkelsen med alla sin kolleger genom festligheter högst uppe i Kulturhuset.

Sollentunajournalen träffar ett glatt gäng kvinnor, på Inspiraförskolan Skogsdungen i Viby. Det märks att de trivs på sin arbetsplats. De skrattar och skojar med varandra hela tiden, inte minst med anledning av den fina utmärkelsen.
– Det känns fantastiskt roligt, berättar Marita Andersson som är vd sedan starten hösten 2001. Vi är oerhört glada för att vi vunnit naturligtvis, men också för att det var ett företag med förskoleverksamhet som vann. Alecta har tidigare valt traditionella, etablerade företag som Statoil, Föreningssparbanken och Kanal 5.

Privat satsning
Marita Andersson och vvd Lisbeth Boalt, som bägge varit verksamhetschefer för den kommunala förskole- och skolverksamheten i Sollentuna, fick för fem år sedan möjlighet att tillsammans med förskolechefer knoppa av en del av den kommunala verksamheten. Personal på förskolor, familjedaghem och öppna förskolor fick rösta om de ville övergå i privat regi. Åtta förskoleenheter hakade på. Cheferna för verksamheterna valde alla att vara delägare i bolaget och är det fortfarande. Företaget har expanderat kraftigt och driver idag 19 förskolor, 20 familjedaghem och fem öppna förskolor, framförallt i Sollentuna men även ett par i Nacka kommun.

Delaktighet och inflytande
Redan från starten tog grundarna med de anställda i besluten.
– Vi började med att besöka alla förskolor och ställde frågor till medarbetarna, berättar Lisbeth Boalt. ”Vad kännetecknar en bra arbetsgivare? En bra chef? Ett företag som jag vill jobba i?” Vi fick bland annat fram att delaktighet och inflytande var viktigt. Och det är framför allt det som vi valt ska känneteckna verksamheten. Vi försöker hela tiden förankra beslut i personalgruppen. Som exempel frågade vi vilka friskvårdsaktiviteter som medarbetarna önskade, och utifrån det utformades friskvårdsplaneringen inför 2006. På det sättet känner medarbetarna att de varit delaktiga i de aktiviteter som sedan genomförs.
Lena Alleklev, förskollärare på Skogsdungen som också varit med sedan starten instämmer.
– Vi i personalen är alltid med och tycker till och vi ser att det vi tyckt sedan tas tillvara. Det är en av de saker vi tycker är bra. Det fungerar på ett helt annat sätt inom Inspira och vi är mycket närmare våra högsta chefer jämfört med tidigare.
– Ja, att vi vunnit det här priset känns som ett kvitto på att det som vi bestämde oss för från början ”att bygga upp ett attraktivt företag för medarbetare” var rätt, kommenterar Marita Andersson. Att vi vann priset som Sveriges bästa arbetsplats är i högsta grad våra medarbetares förtjänst. Det krävs både engagerade och delaktiga medarbetare liksom engagerade chefer.

Inspiras pedagogiska modell
Inspira är kända för sin pedagogiska modell som medarbetarna varit delaktiga i att ta fram. Modellen bygger på fem grundstenar: normer och värden, jaguppfattning, språk och kommunikation, naturvetenskap samt barns inflytande. Tillsammans rymmer byggstenarna de 23 strävansmål som finns i läroplanen.
– Modellen gör det lättare för både medarbetare och föräldrar att förstå och tydliggöra det pedagogiska innehåll som vi arbetar med i vår verksamhet, förklarar Marita Andersson.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61