Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Internationella modersmålsdagen firas i Sollentuna

21 februari är den Internationella modersmålsdagen, instiftad av Unesco år 2000 för att främja språklig mångfald.

Elever och lärare från Språkenheten i Sollentuna firar för första gången internationella modersmålsdagen i Amorinasalen i Sollentuna centrum med dans, poesi och utställningar. Allmänheten hälsas välkommen den 21 februari mellan klockan 14.30 till 17.00.
– Vi på Språkenheten vill utveckla en djupare förståelse för betydelsen av att ha ett modersmål. Våra elever ska kunna känna sig stolta över sitt språk och sin kultur, säger Lena Torngren, biträdande rektor på Språkenheten.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61