Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Mikaelsskolan vann filmtävling

Klass 5 från Mikaelskolan har utsetts till vinnare i filmtävlingen Bry dig!

Klassen vann priset för bästa kortfilm om klotter, skadegörelse och nedskräpning i Rotebro. Vinnarna firades den 20 december 2005, i Rotebrohallen, i närvaro av alla tolv mellanstadieklasser som deltagit i projektet Bry dig! Projektet, som syftat till att bekämpa och förebygga klotter och skadegörelse, var ett samarbete mellan Sollentuna kommun, skolorna i Rotebro och Håll Sverige Rent.


Vinnaren av Bry dig-projektets kortfilmstävling om klotter, klass fem från Mikaelskolan i Rotebrohallen den 20 december. Foto: Håll Sverige Rent

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61