Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Blå rummet öppnas 23 februari

Kanal 5 visar serien Malmvägen på onsdagkvällar. Serien sänds i åtta delar. Programmet handlar om hur hantverkarna från Roomservice, Jonnie Krigström och Mattias Särnholm, handleder 15 ungdomar som bygger om en 600 kvadratmeter stor lokal på 49 dagar, den blivande ungdomsgården Blå rummet. Åtta av de deltagande ungdomarna kommer från Sollentuna. För de ungdomar som klarar utmaningen i programmet väntar en lärlingsplats på ett bygg- eller måleriföretag.

Idéen till bygget kommer från tre killar, David, Murat och Hamsa, eldsjälar på Malmvägen, som tröttnat på att vara arbetslösa och se livet passera. Tillsammans med kommunen, Sollentunahem, Fryshuset och Johnnie & Mattias satte de igång projektet.

Den 23 februari öppnas Blå rummet och förberedelserna för öppnandet är i full i gång!

Sollentunahem har fortsatt med byggnationen av Blå Rummet i de delar där det krävs professionella entreprenörer. Arbetet slutbesiktigades i början av februari och därefter började kultur- och fritidskontoret att ställa i ordning lokalen och att anställa personal.


Notiser
Konstgräs på Edsbergs sportfält
Ungdomens hus projekteras
Sollentuna får GIS-ingenjör
Ny metod för anhörigstöd
Temakväll om Indien
Blå rummet öppnas 23 februari
Kommunen behåller Sim- och sporthallen
Vid snö - skidspår
Idrottsfest i sommar

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61