Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Idrottsfest i sommar

Den 14 – 16 juli kommer SM i friidrott att genomföras på Sollentunavallen. Turebergs friidrottsklubb står som arrangör för tävlingarna och Sollentuna kommun är huvudsponsor. Världsstjärnor som Kajsa Bergkvist, Stefan Holm och Carolina Klüft kommer att delta om inte skadeläget säger något annat. Årets SM är extra viktigt eftersom det är en bra värdemätare inför EM som arrangeras ett par veckor senare i Göteborg.

Turebergs friidrottsklubb lär få bråda dagar och räknar med att cirka 250 funktionärer kommer att behövas under de tre dagar tävlingarna pågår. De flesta tas ur klubbens egna led men andra klubbar i Stockholmsområdet kommer också att hjälpa till.


Notiser
Konstgräs på Edsbergs sportfält
Ungdomens hus projekteras
Sollentuna får GIS-ingenjör
Ny metod för anhörigstöd
Temakväll om Indien
Blå rummet öppnas 23 februari
Kommunen behåller Sim- och sporthallen
Vid snö - skidspår
Idrottsfest i sommar

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61