Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kommunen behåller Sim- och sporthallen

Det har pågått diskussioner flera års tid om att sälja sim- och sporthallen. I slutet av januari skedde ett lappkast och kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott beslutade att den inte ska säljas utan istället rustas upp i kommunens regi.

– Kommunen har ett ekonomiskt mycket gynnsamt läge och vi kan rusta och bygga om sim- och sporthallen för egna pengar. Därför vill vi genomföra detta, säger kommunalrådet Lennart Gabrielsson (fp).

Grovt räknat tror han att ombyggnader och upprustning av hallen kommer att kosta 100 miljoner kronor på några års sikt. Det blir kultur och fritid som handlägger projektet.

– Anläggningen är sliten och det behövs omfattande renoveringar. En tillbyggnad av gymanläggningarna från 200 till 600 kvadratmeter planeras. Vi räknar med att ha färdigt ett första programförslag inom ett par månader. Renoveringsarbetena kan kanske börja i sommar, säger kultur- och fritidschefen Kjell Lauri.


Notiser
Konstgräs på Edsbergs sportfält
Ungdomens hus projekteras
Sollentuna får GIS-ingenjör
Ny metod för anhörigstöd
Temakväll om Indien
Blå rummet öppnas 23 februari
Kommunen behåller Sim- och sporthallen
Vid snö - skidspår
Idrottsfest i sommar

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61