Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Konstgräs på Edsbergs sportfält

Grusplanen på Edsbergs sportfält bör underbyggas och dräneras så att man kan lägga konstgräs där, anser plan- och fastighetsutskottet som gett kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag och infordra anbud om underbyggnad och dränering av grusplanen.
 


Notiser
Konstgräs på Edsbergs sportfält
Ungdomens hus projekteras
Sollentuna får GIS-ingenjör
Ny metod för anhörigstöd
Temakväll om Indien
Blå rummet öppnas 23 februari
Kommunen behåller Sim- och sporthallen
Vid snö - skidspår
Idrottsfest i sommar

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61