Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ny metod för anhörigstöd

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att anställa en anhörigkonsulent istället för den anhörigkurator som svarat för kommunens anhörigstöd och väntjänst.

En ny modell, utarbetad på Gotland, ska tillämpas för anhörigstöd. En anhörigkonsulent ansvarar för att samordna och utveckla anhörigstödet samt knyta kontakter och bygga upp samarbete med frivilligorganisationer.


Notiser
Konstgräs på Edsbergs sportfält
Ungdomens hus projekteras
Sollentuna får GIS-ingenjör
Ny metod för anhörigstöd
Temakväll om Indien
Blå rummet öppnas 23 februari
Kommunen behåller Sim- och sporthallen
Vid snö - skidspår
Idrottsfest i sommar

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61