Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna får GIS-ingenjör

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att kommunen ska anställa en GIS-ingenjör. Under 2006 kommer man också att upphandla en ny databaslösning för GIS (geografiska informationssystem) samt ett nytt kartproduktionsverktyg. Detta beräknas kosta 1,5 -2 miljoner kronor.

Bakgrunden till beslutet är att miljö- och byggnadskontoret utrett hur mät- och kartenhetens verksamhet ska utvecklas. Utredningen visade bland annat att kommunen står inför ett viktigt teknikskifte inom GIS-området.


Notiser
Konstgräs på Edsbergs sportfält
Ungdomens hus projekteras
Sollentuna får GIS-ingenjör
Ny metod för anhörigstöd
Temakväll om Indien
Blå rummet öppnas 23 februari
Kommunen behåller Sim- och sporthallen
Vid snö - skidspår
Idrottsfest i sommar

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61