Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Temakväll om Indien

Integrations- och demokratinämnden planerar i år att anordna ett antal temakvällar där olika länder får presentera sig. Satsningen är en del av Mångkulturella året 2006. Temakvällarna är öppna för alla kommunens medborgare och syftet är att besökarna ska öka sin kunskap om de aktuella ländernas kultur, politik, ekonomi och religion.

Först ut är en temakväll om Indien, som hålls den 4 april kl 17.30–20.00 i Amorinasalen på Aniaraplatsen i Sollentuna centrum. Under kvällen ska gästerna bland annat kunna njuta av indisk dans och flöjtmusik, men även få tillfälle att lära mer om till exempel svenska företag i Indien och om Indiens religioner. David Ståhl, ordförande i Svensk/Indiska föreningen kommer också att hålla föredraget ”Från ormtjusare till outsourcing”.


Notiser
Konstgräs på Edsbergs sportfält
Ungdomens hus projekteras
Sollentuna får GIS-ingenjör
Ny metod för anhörigstöd
Temakväll om Indien
Blå rummet öppnas 23 februari
Kommunen behåller Sim- och sporthallen
Vid snö - skidspår
Idrottsfest i sommar

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61