Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ungdomens hus projekteras

Plan- och fastighetsutskottet har gett kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja projekteringen för en ny idrottshall och ett ungdomens hus i Tureberg.


Notiser
Konstgräs på Edsbergs sportfält
Ungdomens hus projekteras
Sollentuna får GIS-ingenjör
Ny metod för anhörigstöd
Temakväll om Indien
Blå rummet öppnas 23 februari
Kommunen behåller Sim- och sporthallen
Vid snö - skidspår
Idrottsfest i sommar

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61