Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Vid snö – skidspår

Skidspår prepareras av kommunen när det kommit tillräckligt med snö. I slutet på januari fanns ett åtta kilometer långt spår på Norrvikens sjöis, tre stycken fyra kilometer långa spår på Sollentuna golfbana och slutligen Rösjöspåret som är belyst och 5.6 kilometer långt.
Aktuell information lämnas på telefon: 96 58 79.
 


Notiser
Konstgräs på Edsbergs sportfält
Ungdomens hus projekteras
Sollentuna får GIS-ingenjör
Ny metod för anhörigstöd
Temakväll om Indien
Blå rummet öppnas 23 februari
Kommunen behåller Sim- och sporthallen
Vid snö - skidspår
Idrottsfest i sommar

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61