Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Samarbete för stöd till barn

Från och med den 1 mars startar Sollentuna kommun tillsammans med sex andra kommuner ett samarbete för att rekrytera och utbilda familjehem och kontaktfamiljer. Samtidigt utökas samarbetet kring jourhemspoolen.

– På det här sättet får vi en bättre överblick och kan ge bättre stöd till de familjer som behöver vår hjälp, säger Elisabeth Melin, chef för verksamheten.
Tillsammans med Solna, Järfälla, Sigtuna och Sundbyberg ska Sollentuna driva den nya verksamheten för att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer.
Genom att de olika kommunerna tillsammans utgör ett brett geografiskt område och kan samarbeta hoppas man att det nu ska bli lättare och gå snabbare att hitta nya familjer.

Utbildning och handledning
Samarbetet ger också bättre möjligheter att stötta familjehemmen och kontaktfamiljerna genom att erbjuda grund- och vidareutbildning, samt handledning i grupp eller enskilt.
– Vi söker vanliga familjer som har extra resurser eftersom stabila familjer är den bästa medicinen för barn som haft det jobbigt hemma. Men vi vill också hitta alternativa vägar för att marknadsföra oss, säger Elisabeth Melin.

Samtidigt som det nya samarbetet om kontaktpersoner och familjehem startas kommer också jourhemspoolen, som funnits sedan 1998 att utökas. Jourhemspoolen har varit ett samarbete mellan Sollentuna, Solna och Ekerö. Den 1 mars ansluter också Upplands Väsby, Sigtuna och Sundbyberg. Målsättningen är att dubblera antalet jourhemsplatser, från 20 till 40 stycken. De sju kommunerna ska erbjuda jourhemsplatser till barn mellan 0 och 20 år, men även till föräldrar och barn.

Elisabeth Melin hoppas att jourhemspoolen och det kommungemensamma arbetet med familjehem och kontaktfamiljer ska kunna gagna varandra. Genom jourhemspoolen ska de familjer som ställer upp som jourhem också erbjudas mer utbildning och stöd.
De båda verksamheternas rekrytering av familjehem och kontaktpersoner samt jourhemspoolen ska samordnas inom en av socialtjänstens enheter i Sollentuna. Sex personer ska arbeta här och de kommer att sitta i Gula Villan på Turebergsvägen i Sollentuna.

Vill du veta mer, kontakta Elisabeth Melin, tel. 579 212 43.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61