Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Södra Häggvik och Turebergs allé

Illustration: Archus

Ett nytt stadslandskap håller på att växa fram i de gamla industriområdena väster om järnvägen mellan Häggvik och centrala Tureberg, med bostäder, kontor och handel.

En samlande tanke i utvecklingen av området söder om Häggviksleden är en ny allé, Turebergs allé, som är tänkt att sammanbinda Sollentuna centrum med Södra Häggvik. Idéerna kring Turebergs allé har varit aktuella i 20 år. Just nu pågår utställningar av planerna för flera av delområdena.

I mitten av januari vann detaljplanen för kvarteret Städet i Södra Häggvik (6) laga kraft. Här tog kommunalrådet Lennart Gabrielsson (fp) första spadtaget för en ny ICA Maxi-anläggning i början av februari. Traversen 7 (2), Stinsen (5) och Tackan (1) har också vunnit laga kraft. Utställningar pågår till och med den 17 februari för detaljplanerna för områdena Traversen 8 och 18 (3), Traversen 19 (7) och Stansen (8). För området Traversen 11 och 12 pågår en dialog mellan fastighetsägarna och kommunen.
– Eftersom det finns ett ställningstagande i kommunen att behålla de stora natur- och rekreationsområdena innebär det att det knappast finns jungfruelig mark att bygga på. Att skapa stadsmiljöer ligger därför nära till hands. Denna strategi finns tydligt uttryck i den nuvarande kommunplanen, säger Lars Keski-Seppälä, projektchef på kommunledningskontoret.

Över 1000 nya bostäder jämte handel och kontor är möjliga att bygga längs Turebergs allé och i Södra Häggvik.
– Det kommer att ta tid innan dessa planer är helt genomförda i praktiken. Miljön kring Turebergs allé och centrala Tureberg kommer att få en helt annan karaktär än idag.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61