Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentunas Sharaf Hjältar

Vid ett seminarium i riksdagen på temat ”Hedersrelaterat liv”, den 20 januari, utnämndes den tredje gruppen av Sharaf Hjältar av integrations- och jämställdhetsminister Jens Orback.


Arhe Hamednaca är en av grundarna av Sharaf Hjältar. Här instruerar han sina hjältar inför diplomutdelningen i riksdagshuset.

Den tredje gruppen av Sharaf Hjältar hör hemma i Sollentuna. De är nio killar med olika etnisk, kulturell och religiös bakgrund som har utbildas i mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor för att arbeta mot hedersrelaterat förtryck. Killarna fick fem tusen kronor var och ett diplom för sina insatser.

Under seminariet talade ett antal engagerade personer från olika organisationer och förde fram frågor som en politikerpanel bestående av representanter från alla riksdagspartier fick besvara. Med i panelen fanns förutom Jens Orback (s) även riksdagledamöterna Hillevi Engström (m) och Britta Lejon (s) från Sollentuna.

En fråga där politikerna var eniga om svaret var att göra något åt synen på tvångsäktenskap. Kan man kriminalisera tvångsäktenskap? var frågan.
– Tvångsäktenskap är enligt svensk lag inte tillåtet idag men vi behöver ändå se över lagstiftningen i denna fråga, sa Jens Orback.

På frågan om människor har rätt till sin egen sexualitet svarade Hillevi Engström att vi måste satsa på information.
– När människor kommer till Sverige måste vi från början informera hur vi ser på dessa frågor. Vi måste också skynda på lagstiftningen och inte längre skjuta upp viktiga beslut med hänvisning till att det pågår utredningar.

Hedershjältar
I Sverige finns tusentals flickor som lever under hederskulturens förtryck. Hedersproblematiken drabbar inte bara tjejer även om de lider av det största förtrycket. Killar är i viss utsträckning också offer eftersom de tvingas leva i ett system där de måste bevaka och förtrycka sina systrar och kusiner. Killarna tvingas dessutom ibland att gifta sig med tjejer som släkten valt åt dem.

”Sharaf” är det arabiska ordet för ”heder”. Ordets betydelse är väl känt även bland grupper som inte är arabisktalande. Sharaf hjältar startades 2003 som ett projekt inom Fryshusets verksamhet Elektra i Stockholm. Arbetet riktar sig till killar från 17 år och uppåt och som lever inom hederskulturen. Målet är att förändra ungdomarnas attityder genom att utgå från deras eget engagemang.

Läs mer om Elektra och Sharaf Hjältar på www.elektra.nu.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61