Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Strömavbrott kan drabba Sollentuna

Blir det en riktigt kall vinter kan Sollentuna drabbas av MFK, manuell frånkoppling av elförbrukning. Det är en nödåtgärd som Svenska Kraftnät kan beordra de regionala elbolagen att genomföra om det uppstår svår effektbrist i landet.

Om den svenska elproduktionskapaciteten är maximalt utnyttjad och vi inte kan importera mer el måste förbrukningen minska. Det kan då ske genom att elbolagen helt enkelt stänger av strömmen för vissa områden på begäran från det statliga affärsverket Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft i landet och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen.

I Sollentuna är det Sollentuna Energi AB som sköter elnätet. Manuell frånkoppling av elförbrukningen infördes på 1980-talet men har aldrig behövt tillämpas. I en rapport om den svenska effektbalansen konstaterar Svenska Kraftnät att vid en så kallad ”tioårsvinter” (extremt kall) är marginalerna i effektbalansen mycket små.
– Med 15 minuters varsel kan vi tvingas stänga av strömmen. Enligt planen ska ett sådant avbrott kunna pågå i upp till två timmar, därefter ska avbrottet övergå till ett annat område om det är nödvändigt, säger Per Lilja, elnätschef på Sollentuna Energi.

Radion bästa infokanalen
Det första som sker vid en befarad situation av effektbrist är att Svenska Kraftnät går ut med en varning till de regionala nätbolagen. Därefter har ägarna av regionnäten informationsansvaret inom sina områden. Information till medborgarna går i första hand till Sveriges Radio som sedan sänder vidare informationen till radions P4. Radion har visat sig vara den informationskanal som har överlägset störst förtroende bland medborgarna.

Stäng av apparater i hemmet
När strömmen ska slås på igen efter ett avbrott uppstår ofta problem med lokala överbelastningar. Då kan det bli svart igen. För att undvika den situationen är det viktigt att brukarna stänger av alla elförbrukande apparater, till exempel elelement, värmepump, elpanna, spis och varmvattenberedare i sina hem när ett strömavbrott pågår.
– När alla förbrukare sätter igång samtidigt blir det överbelastning och då går säkringarna i de centrala nätstationerna. Det brukar ta ett par timmar att komma tillrätta med de problemen, säger Per Lilja.

Rekommendationen är att slå på de elförbrukande apparaterna successivt under några timmar när strömmen kommit tillbaka och helst vänta ytterligare med dusch, tvätt och disk.
Den som vill förbereda sig inför en situation utan el bör tänka på riskerna vid sträng kyla. Elförbrukningen och därmed belastningen är som störst när det är som kallast. Varningar brukar sändas ut i medierna med vädjan om att alla ska minska på sin elförbrukning.
– Ha alltid batteriradio, ficklampa och stearinljus hemma, uppmanar Per Lilja.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61