Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nya Sollentunabor på väg hit

I dagarna får 133 kommuner en förfrågan från Integrationsverket om att teckna tillfälliga överenskommelser om introduktionsplatser för asylsökande som fått uppehållstillstånd. Sollentuna kommer självklart att ta sitt ansvar. Den tillfälliga lagen om prövning av uppehållstillstånd för vissa asylsökande gäller fram till den 31 mars i år. Antalet personer som kommer att få uppehållstillstånd beräknas öka kraftigt. Integrationsverket räknar med att det behövs 21 000 introduktionsplatser i år, en ökning med 13 000 sedan 2005.

I dag finns det 40 flyktingar i Sollentuna och förfrågan gäller om vi kan erbjuda introduktionsplatser för ytterligare ca 150 personer. Ilmar Reepalu, ordförande i SKL, Sveriges kommuner och landsting, säger att han är övertygad om att kommunerna nu gör sitt bästa för att ta emot dessa människor som i många fall har väntat länge på att få leva ett normalt liv och vara en del av samhället.

Det kan han vara säker på att vi i Sollentuna gör. Vi tänker ta vårt ansvar. Socialnämnden arbetar nu intensivt med frågan och vår gemensamma ambition är att vi ska klara av uppgiften. För att det ska fungera på ett smidigt sätt förutsätter jag att staten också ser över ersättningen så att de kommuner som tecknar överenskommelser om fler introduktionsplatser inte drabbas ekonomiskt.

I förslaget om fördelning av introduktionsplatser har Integrationsverket tagit hänsyn till sysselsättningsnivån i kommunerna samt hur bostadssituationen ser ut. Det enda problem jag ser är vår brist på bostäder. Redan idag kan det bo 10-12 asylsökande i en trerumslägenhet vilket är oacceptabelt. Att så många personer bor i samma lägenhet kan bero på att man mantalsskriver sig hos en släkting eller en bekant när man beviljas uppehållstillstånd.

I Sollentuna planerar vi fortsätta att bygga cirka 300 bostäder om året, men det dröjer flera år innan behovet av bostäder är fyllt. Eftersom det inte går att räkna hem byggandet av hyresrätter i Sverige ekonomiskt, sedan bruksvärdesprincipen infördes för några år sedan, byggs det idag mest bostadsrätter, villor och radhus.

Sollentuna är en humanistisk kommun. Här ska flyktingarna kunna bygga upp sitt nya liv i lugn och ro utan inslag av våld och trakasserier. Kommunen och Migrationsverket, i samverkan med företag och det civila samhället, ska tillsammans bistå de nya svenskarna i deras strävan efter frihet och lycka.

Välkomna till ett nytt liv i Sollentuna!

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61