Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Satsa på skolan och äldre tycker folk i Rotebro

Den 17 september är det allmänna val i Sverige. Då ska vi bland annat välja en ny kommunfullmäktige för de kommande fyra åren. Sollentunajournalen frågade människor i Rotebro vad de tycker om politiken i kommunen.

Fråga: Vad tycker du om kommunpolitiken i Sollentuna?

Lena Eklund, Sollentunabo.
– Det dras ju in på barnomsorg och skolor och man hoppas ju på förändringar. Det går till exempel att göra förbättringar för de äldre.
  Camilla Käck, föräldraledig forskare, Rotebro.
– Jag är inte så insatt. Det mesta är i stort sett bra och efter valet kommer det nog att rulla på i samma stil som nu.
 
  Viktor Primér, elev i Hertig Karls Friskola, Viby.
– Lägg mer pengar på lekplatser. I Viby där jag bor finns det för få.
  Joe Eliasson, elev i Hertig Karls Friskola, Rotebro.
– Kommunen borde satsa mer pengar på skolorna. Sedan borde det finnas fler farthinder för folk kör för fort.
  Lillian Lindgren, boendestödjare.
– Jag har egentligen ingen åsikt. Själv är jag nöjd och jag tycker att det finns tillräckliga resurser för de äldre som bor här.
  Jan Laur, ägare till Rotehallen, Bålsta.
– Det jag märkt här i livsmedelsaffären är att det blivit mindre snatterier på senare tid. Det är överhuvudtaget lugnare här sedan olika projekt som till exempel Pappor som sanerar klotter kommit igång. Men det jippo mot klotter som kommunen arrangerade här utanför i somras var det dåligt informerat om.
  Sven Lindeman, lärare i Hertig Karls Friskola, Hägersten.
– Jag bor inte i Sollentuna så jag vet inte så mycket om kommunpolitiken. Men det verkar som om de kommunala skolorna inte är så bra här att döma av att det startat flera friskolor.
  Barder Bradsäter, en gång sillstrypardräng numera pensionär, Rotebro.
– Politikerna borde tänka mer på oss äldre. Här i centrum (Rotebro) saknas det till exempel en del gatunamn så färdtjänsten har svårt att hitta rätt adress när jag ska åka någonstans. Sedan tycker jag att det blivit svårare för oss äldre att bada i Simhallen borta vid Edsbergs slott. Det är dåligt.
  Ann-Cathrin Svensson, barnmorska, Sollentuna.
– Jag upplever Sollentuna som en uppstickare när det gäller exempelvis skolor och miljövård. Här var vi först med sopsortering och en grannkommun som Vallentuna har knappt kommit någon vart alls på det området.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61