Nr 1, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Välj familjerådgivare själv!

Sedan den 1 januari i år har Sollentuna kommun infört kundval i familjerådgivningen. Kommunen har handlat upp tre företag som sollentunaborna kan välja mellan. Företagen ska erbjuda tid inom tre veckor.

– Det är viktigt att erbjuda företag med hög kvalitet, och det känns som att vi kan göra det. I upphandlingen har vi bland annat krävt att företagen ska ha kompetens för familjerådgivning, ha minst tre anställda och att minst en familjerådgivare ska vara auktoriserad, berättar Agneta Svensson, planeringssekreterare, och Helena Elmquist, vårdupphandlare, på socialtjänstkontoret i Sollentuna kommun.

Annat som ansetts viktigt är att företagen har viss geografisk spridning och att de är lätta att nå.

Alla par kan få rådgivning
Alla som lever i en parrelation kan få familjerådgivning om de behöver stöd i sin relation till exempel för att de står inför en kris, har glidit ifrån varandra, tänker separera eller inte kan prata med varandra.

Tillsammans med en familjerådgivare får paret diskutera sina problem och får vägledning för att kunna gå vidare.

Det par som vill anlita en familjerådgivare ringer själv till ett av de tre företag som kommunen anlitar. Familjerådgivningen omfattas av starka krav på sekretess. Företaget kontrollerar att de sökande från Sollentuna verkligen bor här, men man för inga journaler, endast minnesanteckningar. Socialtjänsten i den egna kommunen känner inte till vilka par som fått familjerådgivning.

Ett samtal hos familjerådgivare kostar 1600 kronor. Av detta betalar kommunen 1100 kronor och det enskilda paret 500 kronor per samtal. Man kan få upp till fem subventionerade samtal, eller ytterligare några om det finns särskilda skäl. Varje samtal varar i ungefär en och en halv timme.

30-49 åringar behöver stöd
Enligt statistik från Socialstyrelsen besökte 402 personer familjerådgivningen under 2004. Vanligast är att par i åldern 30-49 år behöver stöd i sin relation, och det vanligaste är att man går till familjerådgivaren upp till fyra gånger.

De tre upphandlade företagen är: Acord Familjerådgivning HB, som har mottagning på Kungsholmen, Södermalm och i Vasastan. B&U sociala tjänster AB, som har mottagning i Solna och på Södermalm. AB Vårljus Familjerådgivning med mottagning i Solna och på Södermalm.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61