Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Fotboll nytt knep mot skadegörelse


Den provisoriska idrottshallen har öppnats för spontant fotbollspel på fredagkvällar. På så sätt hoppas kommunen kunna förhindra mer skadegörelse.

Sollentuna kommun har utlyst en belöning på 10 000 kronor till den som kan ge polisen sådana tips att den som skurit sönder den provisoriska idrottshallen på Malmvägen kan gripas. Hallen är lagad men inga tips har ännu kommit in.

Kommunens nya knep mot skadegörelsen är att låta hallen vara öppen för spontanidrott på fredagskvällarna.

Den provisoriska idrottshallen vid korsningen Tingsvägen - Tusbystråket, som ser ut som ett spolformat silverfärgat tält, har vandaliserats vid två tillfällen, nämligen i oktober i fjol och i början av mars i år. Tältduken har skurits sönder och skadegörelsen anses som omfattande. Hallen är reparerad, senast till en kostnad av uppåt 30 000 kronor.

Redan första gången hallen vandaliserades utlystes en belöning till den som kunde komma med tips om vem som förstört den, men inga tips kom in. Nu har kommunen ännu en gång utlyst en belöning.
– Principiellt sett tycker vi att den som är ansvarig för skadegörelse och vandalisering ska krävas på betalning istället för att skattebetalarna ska behöva stå för kostnaderna. Syftet med belöningen är att få allmänheten, både unga och vuxna som rör sig i området, att höra av sig om de sett något, säger kommunalrådet Lennart Gabrielsson (fp), som också menar att det är viktigt att få fast unga småbrottslingar tidigt i brottskarriären för att få dem att sluta med lagöverträdelser.

Den provisoriska idrottshallen har varit mycket uppbokad av olika föreningar, men nu har kommunen beslutat hålla fredagskvällarna öppna för spontanidrott.
– Ungdomarna i Röda och Blå rummet får använda hallen tillsammans med en idrottsledare för att spela fotboll på fredagskvällar fram till klockan 24. Vi hoppas att det är en framkomlig väg för att minska skadegörelsen, säger kultur- och fritidschefen Kjell Lauri.
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61