Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

”Inte fler döda fåglar än normalt”

När detta skrivs har ännu ingen fågelinfluensa konstaterats i Sollentuna. Enstaka fall har hittats i Stockholm. Vintern envisas med att vara kvar och snön ligger fortfarande djup. Sollentuna kommuns miljö- och hälsoskyddschef Dan Sjöberg tar den mediala uppståndelsen kring fågelinfluensan med ro.


Som en del i kommunens fågelinfluensaberedskap inspekterar Sollentunas miljö- och
hälsoskyddschef Dan Sjöberg änderna vid Edsbergsparken.

– Vi vet inte så mycket om epidemier bland vilda fåglar. Det vi kan konstatera nu är att det inte dött fler fåglar än normalt, säger Dan Sjöberg.
Det myndigheter är vaksamma på är om viruset sprider sig till fågelbesättningar hos uppfödare vilket skulle orsaka stora ekonomiska konsekvenser. En annan aspekt är risken för att det aktuella fågelviruset ska ändra sig så att det blir smittsamt mellan människor. Det har enligt Dan inte inträffat i detta virusfall.
– Vid tre dokumenterade tillfällen har fågel- eller djurvirus förändrats och orsakat stora epidemier som dragit över hela världen, så kallade pandemier, och skördat många dödsoffer. Dessa var spanska sjukan 1918, asiaten 1957 och hongkonginfluensan 1968, säger Dan.
Den aktuella fågelinfluensan har smittat människor men risken för att det ska ske är mycket liten enligt smittskyddsinstitutet. I Sydostasien, där miljontals människor varit i nära kontakt med smittade fåglar har hittills mindre än 200 insjuknat. I stort sett samtliga har varit i mycket nära kontakt med sjuka fåglar. Risken att man insjuknar vid den relativt täta fågelkontakt man har i Sydostasien är alltså nästan ingen alls. Enligt Smittskyddsinstitutet är risken att bli smittad i Sverige i stort sett obefintlig.
 

Den som har frågor om fågelinfluensan behöver nu bara känna till ett enda kostnadsfritt telefonnummer: 020-20 20 00. Numret går till en myndighetsgemensam informationstjänst om fågelinfluensan.

Rekommendationer
Om du hittar enstaka döda fåglar
Låt i första hand fågeln ligga kvar utan att röra den. Måste du ändå flytta fågeln, eller göra dig av med den, bör du ha handskar på dig eller på annat sätt undvika direktkontakt med fågeln och därefter noggrant tvätta händerna.

Den döda fågeln kan grävas ned eller läggas i en plastpåse och lämnas i ordinarie sopkärl. Döda fåglar som hittas på allmän mark kan tas om hand av kommunens parkavdelning. Ring felanmälan tel. 08-579 217 00.

Om du hittar flera sjuka eller döda vilda fåglar på ett ställe i naturen, kontakta snarast möjligt: Länsveterinären, tel. 08-785 50 47, eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt, tel. 018-67 40 00.
Veterinärerna bedömer om fåglarna ska tas om hand och skickas på analys eller inte. De bedömer också hur insamlandet ska ske beroende på riskbilden.

Kontaktinformation
Länsveterinären i Stockholms län,
tel. 08-785 50 47
Statens Veterinärmedicinska Anstalt,
växel tel. 018-67 40 00
Dan Sjöberg, miljö- och hälsoskyddschef,
Sollentuna kommun, tel. 08-579 214 79,
e-post mhk@sollentuna.se.
Behöver du kontakta kommunen i dessa frågor utanför kontorstid, ring då tel. 08-454 22 69. Samtalet kopplas då till Räddningscentralen.
Uppdaterad information om fågelinfluensan finns på www.sollentuna.se.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61