Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Konstgräs på bandyplanen

Bandy- och grusfotbollsplanen på Sollentunavallen ska beläggas med konstgräs till sommaren. På så sätt ska man kunna utnyttja planen ännu mer än tidigare.
– Konstgräset kan vara klart till invigningen av friidrotts-SM i sommar, säger kommunalrådet Lennart Gabrielsson, fp.
Mobilt konstgräs består av tre kvadratmeter stora konstgräsrutor som fästs i varandra med kardborrband. Meningen är att konstgräset ska ligga på planen under sommaren och sedan tas bort till vintern, då planen spolas för att bli bandyplan istället. Innan konstgräset läggs ut måste man hyvla av grusplanen och dränera den. Kommunen kommer att stå för kostnaden för att göra om planen och ska också bidra med två miljoner kronor till projektet att lägga tak på den så kallade B-rinken. Dessutom kommer kastplanen att beläggas med gräs.
– För fem år sen satsade vi 10 miljoner på nya kansli- och omklädningsrum och vi har satsat tre miljoner på upprustningen inför SM. Tillsammans med dessa nya satsningar visar det att den politiska majoriteten satsar på Sollentunavallen, säger Lennart Gabrielsson.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61