Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nattvandrare ökar tryggheten i Rotsunda

I mitten av januari startade Vi Vandrare som nattvandrar på fredags- och lördagskvällar i Rotsunda.
– Barnen och ungdomarna behöver känna att det finns folk som bryr sig om dem, säger initiativtagaren Mimmi Roxell.


Vi Vandrare utanför Hyresgästsföreningens lokal i Rotsunda. (Mimmi Roxell längst fram).

Sista bussen till Rotsunda en fredagskväll går 23.48 från Rotebro station. Vägen till Rotsunda är ganska otäck att gå när det är mörkt tycker många. Sedan mitten av januari nattvandrar en grupp vuxna Rotsundabor på fredags- och lördagskvällar. Samlingspunkten är Hyresgästföreningens lokal på Amorgränd 5.
Det har skett en del skadegörelse i Rotsunda det senaste året. Sådana händelser diskuteras i samlingslokalen på Amorgränd när Vi Vandrare har möte en onsdagskväll i februari.
– Det drar omkring gäng på kvällarna. Bland annat har busskurer slagits sönder och parkerade bilar blivit skadade av ungdomsgäng, säger Peter Jansson, en av deltagarna på mötet.
Mimmi Roxell var den som tog initiativ till nattvandringarna.
– En morgon i november var alla busskurer på Bollstanäsvägen sönderslagna. Samma dag kom min dotter hem från skolan och sa att det varit inbrott i skolan och att alla datorer var borta. Det blev droppen som fick bägaren att rinna över. Jag satte igång att ringa alla jag kunde komma på i kommunen. Rektorn på Rotsunda skolor, Ulla Jansson, bjöd in mig till ett möte med föräldrarådet på Trollholmens skola. Där fick jag kontakt med kommunens brottsförebyggare Petra Karlsson och Anna-Karin Sundén som arbetar med Tryggt och Snyggt i Rotebro. Den 13 januari startade Vi Vandrare, säger Mimmi Roxell.
Vi Vandrare vill gärna att fler deltar i nattvandringarna.
– Det är faktiskt kul att vara ute på kvällarna. Ungdomarna är jättemysiga och man knyter kontakter med andra vuxna. Det är stärkande för både en själv och området man bor i, säger Mimmi. Den som vill delta kan kontakta Mimmi Roxell via e-post:
mimmi.roxell@comhem.se

 

Möte om trygghet och brottslighet i Viby/Norrviken

Det framgångsrika brottsförebyggande arbetet Tryggt och Snyggt som pågått i Rotebro sedan början av 2005 utökas nu till Viby/Norrviken. Syftet är att minska brottsligheten och att öka tryggheten i området.
Genom bland annat enkäter under vintern har tryggheten och brottsligheten samt vilka förbättringsområden som finns blivit kartlagda. Kartläggningen kommer att presenteras vid ett öppet möte i Vibyskolan den 25 april.
– Då ska vi mobilisera alla goda krafter för att tillsammans göra bra kommundelar ännu bättre, säger Anna-Karin Sundén, brottsförebyggare i Sollentuna kommun.
Brottsförebyggande arbete är inte enbart ett kommunalt eller polisiärt ansvar. Alla måste ta ett ansvar för tryggheten.
– Vi letar efter nyckelpersoner i området, frivilliga som kan hjälpa till i arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott, säger Anna-Karin Sundén.
För drygt ett år sedan presenterades en trygghetsundersökning som genomförts i Rotebro. Det blev startskottet på ett systematiskt arbete med att öka tryggheten och minska brottsligheten i Rotebro. Många frivilliga har engagerat sig i det brottsförebyggande arbetet.
En uppföljning av trygghetsundersökningen och de insatser som gjorts i Rotebro kommer att presenteras någon gång under våren.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61