Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Advokatjour på Sollentuna bibliotek

Behöver du juridisk vägledning? I Sollentuna biblioteks lokaler anordnas en gång i månaden en advokatjour där åtta personer får 15 minuter var med en advokat. Det är advokaterna Marianne Jargenius och Gunnar Heimklo som utan ersättning ställer upp för att ge Sollentunaborna en möjlighet till råd på det juridiska planet. Advokatjour är inget lokalt fenomen utan finns över hela landet och i Sollentuna är denna hjälp populär. Besökarna tilldelas nummerlappar då enbart åtta personer kan bli mottagna per gång och ofta har de frågor som rör familjerättsliga problem.
Jan Lindskog som besökte advokatjouren för första gången i mars månad hade frågor kring en badrumsrenoveringstvist och var nöjd med hjälpen.
– Advokaten gav råd om hur man kan gå vidare rättsligt men också vad man inte ska göra för att hamna i bakfickan själv.
Många missuppfattar advokatjourens arbete och tror att de ska få alla sina problem lösta. Detta är inte fallet, advokaten har inte möjlighet att vidta några åtgärder utan ger tips på hur klienterna kan gå vidare.


Notiser
Föreningsbidrag
Läsa för livet i tre terminer
Ombyggnationer på Nytorps sjukhem
Folkölsförbud för två butiker
Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss
Grattis Norrviken - 100 år
Ingen hyreshöjning 2006
Advokatjour på Sollentuna bibliotek
Överfallslarm för SOLOMs hemtjänstpersonal
Webbaserat kösystem även för fritids
Fördubblad utlåning av ungdomsböcker
Internetcafé för pensionärer
Presentation av drogvaneundersökningen
Är du tonårsförälder?
Helenelund nominerad till bästa matglädjeskola

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61