Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Folkölsförbud för två butiker

Socialnämnden beslutade i december 2005 om sex månaders försäljningsförbud av alkohol för två butiker i Sollentuna som för andra gången sålt folköl till underårig. Butikerna, OKQ8 Norrviken och Konsum på Tistelvägen 21, har överklagat men socialnämnden står fast vid sitt beslut.


Notiser
Föreningsbidrag
Läsa för livet i tre terminer
Ombyggnationer på Nytorps sjukhem
Folkölsförbud för två butiker
Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss
Grattis Norrviken - 100 år
Ingen hyreshöjning 2006
Advokatjour på Sollentuna bibliotek
Överfallslarm för SOLOMs hemtjänstpersonal
Webbaserat kösystem även för fritids
Fördubblad utlåning av ungdomsböcker
Internetcafé för pensionärer
Presentation av drogvaneundersökningen
Är du tonårsförälder?
Helenelund nominerad till bästa matglädjeskola

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61