Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat hur 2006 års bidrag till ideella kulturföreningar ska fördelas. Bland annat tilldelas Sollentuna Musiksällskap 20 000 kronor, Edsbergs Teater Verkstad 10 000 och Sollentuna Författarsällskap får 7 000 kronor. Den totala summan för alla bidrag uppgår till 169 000 kronor.

I november 2005 ansökte ABF om bidrag för genomförandet av evenemanget Spelman i Storstad 2006. Kultur- och fritidsnämnden har efter omröstning beslutat att bidra med 30 000 kr för evenemangets genomförande. Preliminärt datum är lördagen den 26 augusti 2006 i Edsbergsparken.


Notiser
Föreningsbidrag
Läsa för livet i tre terminer
Ombyggnationer på Nytorps sjukhem
Folkölsförbud för två butiker
Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss
Grattis Norrviken - 100 år
Ingen hyreshöjning 2006
Advokatjour på Sollentuna bibliotek
Överfallslarm för SOLOMs hemtjänstpersonal
Webbaserat kösystem även för fritids
Fördubblad utlåning av ungdomsböcker
Internetcafé för pensionärer
Presentation av drogvaneundersökningen
Är du tonårsförälder?
Helenelund nominerad till bästa matglädjeskola

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61