Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Grattis Norrviken – 100 år

Norrvikens villastad firar 100-årsjubileum. Bolaget AB Norrvikens Villastad köpte 1906 upp Kista gårds ägor och styckade sedan upp marken till tomter för försäljning. Enligt överenskommelse med SJ byggde bolaget en järnvägsstation 1907 och försäljningen kom igång ordentligt.
Jubileumsåret kommer att fyllas med olika evenemang och aktiviteter. Detta innefattar exempelvis rundvandringar och en utställning på Norrvikens bibliotek.


Notiser
Föreningsbidrag
Läsa för livet i tre terminer
Ombyggnationer på Nytorps sjukhem
Folkölsförbud för två butiker
Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss
Grattis Norrviken - 100 år
Ingen hyreshöjning 2006
Advokatjour på Sollentuna bibliotek
Överfallslarm för SOLOMs hemtjänstpersonal
Webbaserat kösystem även för fritids
Fördubblad utlåning av ungdomsböcker
Internetcafé för pensionärer
Presentation av drogvaneundersökningen
Är du tonårsförälder?
Helenelund nominerad till bästa matglädjeskola

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61