Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ingen hyreshöjning 2006

Sollentunahems hyresgäster slipper höjning av hyran för sina bostäder under 2006.
Förhandlingarna med Hyresgästföreningen avslutades i februari och parterna kom också överens om att Sollentunahem ska meddela hyresgästföreningen om vilka underhållsåtgärder man planerar för 2006 och 2007. Dessutom ska Sollentunahem göra vissa förbättringar i boendemiljön för hyresgästerna i servicehuset på Malmvägen.
Anledningen till att bostadshyrorna kan ligga kvar på samma nivå som tidigare är att rekonstruktionen av företaget, efter tidigare nedskrivningar, gått snabbare än väntat.
Parkeringsplatser och garage omfattas inte av överenskommelsen om bibehållen hyra.


Notiser
Föreningsbidrag
Läsa för livet i tre terminer
Ombyggnationer på Nytorps sjukhem
Folkölsförbud för två butiker
Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss
Grattis Norrviken - 100 år
Ingen hyreshöjning 2006
Advokatjour på Sollentuna bibliotek
Överfallslarm för SOLOMs hemtjänstpersonal
Webbaserat kösystem även för fritids
Fördubblad utlåning av ungdomsböcker
Internetcafé för pensionärer
Presentation av drogvaneundersökningen
Är du tonårsförälder?
Helenelund nominerad till bästa matglädjeskola

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61