Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Läsa för livet i tre terminer

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat starta ett projekt i läsinlärning, Läsa för livet, som ska genomföras i hela kommunen. Detta projekt föregicks av ett liknande projekt i två skolor i Sollentuna under hösten 2005. Resultaten visade stora förbättringar i bland annat läshastigheten hos de deltagande eleverna vars lärare och föräldrar var mycket nöjda med arbetsmetoden.

Läsa för livet kommer att pågå i tre terminer med start våren 2006.


Notiser
Föreningsbidrag
Läsa för livet i tre terminer
Ombyggnationer på Nytorps sjukhem
Folkölsförbud för två butiker
Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss
Grattis Norrviken - 100 år
Ingen hyreshöjning 2006
Advokatjour på Sollentuna bibliotek
Överfallslarm för SOLOMs hemtjänstpersonal
Webbaserat kösystem även för fritids
Fördubblad utlåning av ungdomsböcker
Internetcafé för pensionärer
Presentation av drogvaneundersökningen
Är du tonårsförälder?
Helenelund nominerad till bästa matglädjeskola

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61