Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss

Kanadagäss och vitkindade gäss orsakar problem då de i stora skaror rör sig på kommunens gräsytor. För att komma tillrätta med problemet vill miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunstyrelsen ska vända sig till länsstyrelsen i Stockholms län och begära att gemensamma insatser ska genomföras i hela länet. Dessutom anser nämnden att kommunstyrelsen aktivt ska genomföra åtgärder för att minska problemet genom exempelvis skrämseljakt.
 


Notiser
Föreningsbidrag
Läsa för livet i tre terminer
Ombyggnationer på Nytorps sjukhem
Folkölsförbud för två butiker
Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss
Grattis Norrviken - 100 år
Ingen hyreshöjning 2006
Advokatjour på Sollentuna bibliotek
Överfallslarm för SOLOMs hemtjänstpersonal
Webbaserat kösystem även för fritids
Fördubblad utlåning av ungdomsböcker
Internetcafé för pensionärer
Presentation av drogvaneundersökningen
Är du tonårsförälder?
Helenelund nominerad till bästa matglädjeskola

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61