Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ombyggnationer på Nytorps sjukhem

Vård- och omsorgsnämnden fick kritik av länsstyrelsen för bostadskvaliteten på Nytorps sjukhem plan fem efter en tillsyn i september förra året. Nämnden lämnade den 14 februari i år ett yttrande till länsstyrelsen där de föreslår att ombyggnationer ska inledas i början av 2007.


Notiser
Föreningsbidrag
Läsa för livet i tre terminer
Ombyggnationer på Nytorps sjukhem
Folkölsförbud för två butiker
Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss
Grattis Norrviken - 100 år
Ingen hyreshöjning 2006
Advokatjour på Sollentuna bibliotek
Överfallslarm för SOLOMs hemtjänstpersonal
Webbaserat kösystem även för fritids
Fördubblad utlåning av ungdomsböcker
Internetcafé för pensionärer
Presentation av drogvaneundersökningen
Är du tonårsförälder?
Helenelund nominerad till bästa matglädjeskola

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61