Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Presentation av drogvaneundersökningen

Hur ser drogvanorna bland kommunens ungdomar ut? Hur mycket känner föräldrar till? Hur kan vi förebygga drogmissbruk bland ungdomar? Den 6 april presenterar Jörgen Larsson från landstingets beroendecentrum den årliga drogvaneundersökningen bland elever i årskurs nio och år 2 på gymnasiet.

Tid: torsdagen den 6 april kl. 18.00 - 19.00
Plats: sessionssalen, Turebergshuset, plan 13


Notiser
Föreningsbidrag
Läsa för livet i tre terminer
Ombyggnationer på Nytorps sjukhem
Folkölsförbud för två butiker
Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss
Grattis Norrviken - 100 år
Ingen hyreshöjning 2006
Advokatjour på Sollentuna bibliotek
Överfallslarm för SOLOMs hemtjänstpersonal
Webbaserat kösystem även för fritids
Fördubblad utlåning av ungdomsböcker
Internetcafé för pensionärer
Presentation av drogvaneundersökningen
Är du tonårsförälder?
Helenelund nominerad till bästa matglädjeskola

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61