Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Webbaserat kösystem även för fritids

I maj 2006 kommer skolbarnsomsorgen, det vill säga fritidshem och familjefritidshem, att ansluta till det internetbaserade kösystem som finns på barn.sollentuna.se.

Idag används barn.sollentuna.se av föräldrar som vill ställa sina barn i kö till förskola eller familjedaghem och nu ska alltså kösystemet för skolbarnsomsorgen drivas på samma sätt.
Föräldrar och vårdnadshavare har rätt till en plats på den skola de fått en placering på men behöver nu ansöka om fritidsplats på
barn.sollentuna.se.

Ett brev med viktiga datum för fritidsvalet skickas under första hälften av april till föräldrar med barn som ska börja förskoleklass samt med barn inskrivna på fritidshem eller familjefritidshem.

Mer information om fritidsvalet finns redan nu på www.sollentuna.se och på https://barn.sollentuna.se.

Viktiga datum för fritidsvalet
• 21 april sista dag för föräldrar att säga upp plats om de vill tillämpa det gamla systemet
• 26 april överföring av befintliga placeringar till barn.sollentuna.se
• 2 maj fritidshantering öppnas upp för medborgare och skolor, ändring i omsorgstid, nya val m.m.


Notiser
Föreningsbidrag
Läsa för livet i tre terminer
Ombyggnationer på Nytorps sjukhem
Folkölsförbud för två butiker
Miljö och hälsa efterlyser kommungemensamma insatser mot gäss
Grattis Norrviken - 100 år
Ingen hyreshöjning 2006
Advokatjour på Sollentuna bibliotek
Överfallslarm för SOLOMs hemtjänstpersonal
Webbaserat kösystem även för fritids
Fördubblad utlåning av ungdomsböcker
Internetcafé för pensionärer
Presentation av drogvaneundersökningen
Är du tonårsförälder?
Helenelund nominerad till bästa matglädjeskola

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61