Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Stinsen bygger ut


Så här tänker sig ägarna till Stinsen, CA Fastigheter, att köpcentret ska se ut efter ombyggnaden.

Handeln växer just nu kraftigt i Sollentuna. Stinsen köpcentrum i Häggvik bygger ut sina affärsytor från drygt 22 000 till drygt 40 000 kvadratmeter.
Den första etappen blir klar i oktober och innebär, enligt centrumchefen Susanne Ljungström Åhlén, att Sveriges största stormarknad öppnar i Stinsen.

2008 ska byggarbetena vara klara. Då kommer Stinsen att vara i samma storlek som centrumen i Täby, Farsta och Kista.

Susanne Ljungström Åhlén menar att köpcentrumen mer och mer tagit över folkparkernas roll.
– På Stinsen har vi olika evenemang varje vecka med artister, modevisningar och olika barnevenemang. En stor del av våra kunder idag är barnfamiljer och när tillbyggnaderna är klara kommer Stinsen att vara det bästa köpcentrumet för barnfamiljer i regionen, säger Susanne.
Utbyggnaden pågår för fullt och sker i två etapper, södra och norra. I höst blir etapp ett klar. Då öppnar Vi-butikerna tillsammans med Bergendahlsgruppen ett nytt stormarknadskoncept. Den befintliga Vi-butiken byggs ut med cirka 7 000 kvadratmeter och blir då med sina 11 000 kvadratmeter landets största stormarknad. Idag finns många av de ledande butikskedjorna i Stinsen.
2008, när hela utbyggnaden är klar, tillkommer mellan 30 och 40 butiker, totalt ska det bli 90 till 100 butiker.

Förutom Stinsenprojektet planeras det ytterligare om- och nybyggnader i Södra Häggvik för handel, kontor och bostäder. Här kommer ett av Stockholmsområdets större handelsområden att ligga. Enligt tidningen Dagens industri tror branschbedömare att investeringar på mellan 15 till 20 miljarder kronor kommer att göras i Stockholmsområdet de närmaste fem åren.


Stinsens marknadschef och centrumchef, Marie Wirth och
Susanne Ljungström Åhlén.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61