Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Vad ska politikerna satsa på efter valet?

Valet den 17 september känns ännu avlägset. För att värma upp inför valrörelsen frågade Sollentunajournalen folk som bor och arbetar i Helenelund vad de tycker att politikerna i Sollentuna ska satsa på efter valet

Breit Olsson, golfhandlare i Helenelunds centrum, boende i Töjnan
– De måste satsa mer på barnen och ungdomarna. Det finns till exempel alldeles för få lekplatser i Sollentuna. Men värst kanske ändå ungdomarna har det. Många går sysslolösa och bara driver omkring. Några tonåringar jag pratade med behöver en replokal till sitt band, men det verkar vara omöjligt. Andra får inte plats i idrottsklubbar som inte har resurser att ta emot alla som vill vara med.
 
  Jasmin Khan, arbetar inom äldrevården, Helenelund
– De borde hjälpa ungdomarna här i Helenelund. Ett annat problem här är att många barnrika familjer bor i små lägenheter medan äldre ensamma människor bor i stora lägenheter. Det känns inte rätt. Arbetslösheten är ytterligare en sak som måste åtgärdas.
  Reza Fouladkhah, sysslar med import och export, bor i Oslo
– Det viktigaste är att skolorna får de pengar och den personal de behöver. Där borde politikerna satsa stora resurser.
  Folke Ahlstrand, pensionär, Helenelund.
– De borde satsa på att minska arbetslösheten.
  Helena Larsson, arbetslös blivande pensionär, Kista
– Satsa mer på barn, skolor och omsorgsverksamheter.
  Sherin Bladia, studerande, Rotebro
– Jag tycker att politikerna ska tänka över mer vad de lägger pengarna på. När Kungen var här las det ner jättemycket pengar, som hade gjort större nytta inom t. ex. socialtjänsten. Över huvud taget borde de satsa mer på ungdomar, vård och omsorg.
 
  Karin Jonsson, ekonom, Upplands Väsby
– De måste förbättra området runt Malmvägen tycker jag. Både göra den yttre miljön bättre och på andra sätt förbättra för folk som bor där.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61