Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Vattengympa för anhörigvårdare

Anhörigcentrum, i anslutning till Nytorps gästhem i Sollentuna sjukhus, är en träffpunkt som ordnar olika aktiviteter för anhöriga som vårdar en närstående som bor hemma eller som bor på ett äldreboende. På måndagar badar man i 33-gradigt vatten i sjukhemmets bassäng.


Anhörigcentrum har tid i Sollentuna sjukhus bassäng på måndagar.
 

Efter badet är det kaffe och smörgås.

Sjukgymnasten Anni Husgafvel leder
vattengympan.

När Sollentunajournalen hälsar på leder sjukgymnasten Anni Husgafvel ett vattengympapass för åtta anhörigvårdare.
– Det är härligt med det varma vattnet och att få röra på sig, tycker de badande.
Efter badet är det kaffe och smörgås i gästhemmet några trappor upp. Där sitter bland andra Marianne Strindefors från Edsberg och Sven Lennevald, boende i Edsviken. Marianne har varit med i anhöriggruppen i fem år.
– Vi gör många andra saker också, säger Marianne. Vi har varit på utflykter till bland annat Sigtuna, Drottningholm och Ulriksdals trädgårdar. Några av oss har varit på teater.
När smörgåsarna dukats fram och badarna satt sig till bords kommer samtalen igång.

Anhörigkonsulent rekryteras
En stor del av äldreomsorgen, kanske så mycket som två tredjedelar, sköts av anhöriga. De har tidigare varit en dold och sällan ihågkommen grupp. Siv-Mari Skarp Andersson har arbetat som anhörigkurator i Sollentuna sedan början av 2000-talet. Anhörigkuratorns uppgift har varit att ge stöd till personer som hjälper och vårdar en närstående som bor hemma eller som bor på ett äldreboende. Siv-Mari går snart i pension och kommer att ersättas av en anhörigkonsulent.
Enligt vård- och omsorgsnämnden kommer anhörigkonsulenten att bli ett viktigt stöd för alla som vårdar anhöriga i hemmet och en viktig del i kommunens ambition att höja kvaliteten i omsorgen.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61