Nr 2, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Visst intresse för enfamiljssystemet

Hittills finns en familj i Sollentuna som vårdar egna barn mot ersättning från kommunen i ett så kallat enfamiljssystem. Men det finns fler som är intresserade.

– Många föräldrar har hört av sig med frågor. Ett tiotal av dem är seriöst intresserade av att starta ett enfamiljssystem, säger Ylva Elenius, sakkunnig på barn- och utbildningskansliet.
Det var på sitt sammanträde i januari som barn- och ungdomsnämnden beslutade att införa enfamiljssystem enligt en modell som redan fanns i Nacka.

F-skattsedel
Nämnden har antagit ett antal villkor för den som vill driva ett familjedaghem i form av enfamiljssystem. Bland annat krävs att man ska ha F-skattsedel för att kunna ta emot ersättningen, som betalas ut som en barnomsorgscheck direkt till familjen. Enligt Skatteverket behöver man inte betala skatt på ersättning som man får från kommunen för att vårda de egna barnen.

Inte näringsverksamhet
Idag kan man enligt skattelagstiftningen inte få F-skattsedel för att starta ett företag som ska ta hand om familjens egna barn, eftersom detta inte är att betrakta som näringsverksamhet. Föräldrar som vill vara hemma med barnen men inte kan få F-skattsedel söker därför en annan lösning. Nacka kommun samarbetar med företaget F-bolaget, som anställt de föräldrar som vill driva enfamiljssystem som dagbarnvårdare till sina egna barn. Även Sollentuna har haft planer på att undersöka ett samarbete med F-bolaget, men valde att avstå efter uppgifter i pressen om att det skulle finnas tveksamheter kring företaget. Nu har man dock fått kontakt med ett annat företag.
– Ett informationsmöte om enfamiljssystemet kommer att hållas den 6 april kl 18.30 i Silverdalsrummet på plan 13 i Turebergshuset. Då kommer företaget, som kommunens upphandlings- och inköpsavdelning tagit upplysningar på, att medverka, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m).

Enfamiljesystemet överklagat
Frågan om enfamiljssystemet har överklagats till länsrätten. Barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna har nu skickat ett yttrande till länsstyrelsen i ärendet.
Mer information om regler och ersättningar för enfamiljssystemet finns på www.sollentuna.se. Här har du också möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61